Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
2ti4 MAAT- EN ZANGOEFENINGEN.,
Op PI. V hebben wj eenige voorbeelden door noten aan-
schouwelijk voorgesteld, die gemakkelijk te volgen zijn, wan-
neer men een weinig van de muzijk verstaat. Bij gebrek
hiervan kunnen dezelve zonder moeite door een muzijkkundige
begrijpelijk worden gemaakt. Zoo als men de opgegevene
voorbeelden zoude zingen, zoo wordt naar dezelve, op de
maat in de handen geklapt en hetzelfde voorbeeld wordt vele
malen achtereen herhaald. Men kan de nooten ook op het
bord voorschrijven, en naar dezelve laten werken. De klei-
nen hebben dit spoedig gevat. Naar aanleiding van de op-
gegevene aanwijzingen, kan men gemakkelijk nog vele andere
bewegingen uitdenken, weshalve wij het niet noodig achten,
hier langer bij stil te staan.
Aan de spraak- en maatoefeningen laten zich zeer gemak-
kelijk zangoefeningen verbinden, waarover wij reeds spraken,
doch waaromtrent wij wat meer moeten zeggen.
Zangoefeningen. Op de Bewaarschool moet veel en ve-
lerlei gezongen worden. De zang behoort in de eerste plaats
aan de jeugd. Deze moet zingen of schreeuwen; het hart
moet zich ontboezemen, zich lucht verschaifen, de natuur
wil en moet zich openbaren. Het schreeuwen en tieren der
kinderen moge goed voor de longen zijn, voor een beschaafd
oor is het pijnlijk, ja onverdragelijk, en voor het kind zelf
nadeelig, wat zijne uiterlijk een innerlijke beschaving aangaat;
daar het ruwheid van zin en zeden aankweekt, die zich
weldra ook openbaart in het uiterlijke voorkomen van het-
zelve. Dierhalve gewenne men de kinderen liever aan den
zang, die het gemoed veredelt en opent voor alles wat rein
en goed is, wanneer de keuze der zangstof daartoe leidt.
Daartoe leidt zeggen wij; want men bedenke, dat het zin-
gen even zeer ten kwade als ten goede kan leiden. Onge-
lukkig, wanneer men de goddelijke kunst ten offer brengt
* 18