Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
■a

262 maat- en zangoefeningen.
2. Bij het tellen late men telkens de hoeveelheden door
handgeklap, ook eens door het knikken met het hoofd, he-
] weging met de hand of met den voet, op de maat aantoonen.

(Zie het rekenonderrigt.)
T;. 5. Bij de wandelingen door de speelzaal en op de speel-
plaats doe men de kinderen gedurig op de maat stappen en
draven, en gebruike tot het aangeven der maat het ce«, twee!
r- links, rests! of, wat nog beter de maat aanduidt, eene
- trom en bij afwisseling een gepast liedje. (*)
^i-'ifel
r^it-i
4. Verschillende ligchaamsoefeningen worden mede op de
maat ten uitvoer gebragt. (-f)
5. Bij de zangoefeningen worde de maat strikt in acht
genomen, en men bezige daartoe bovenal melodien, die de
maat duidelijk te kennen geven.
6. Men late verschillende maatexercitiën uitvoeren door
middel van de handen en voeten. Nu eens doe men die
exercitiën met eene of beide handen op de tafel verrigten;
dan eens door de handen in een te slaan of te laten bewe-
gen in de lucht; vervolgens late men dezelve uitvoeren met
de voeten, zittende, staande of loopende. De oefeningen
kunnen menigvuldig gewijzigd worden, en zijn, daar zij het
onderwijs zeer vervrolijken en in den geest der kinderen
vallen, hoogst aangenaam voor dezelve, vooral wanneer zij
beschaafd, met smaak, worden uitgevoerd. Dit geschiedt,
wanneer men de tempo's gedurig afwisselt, zoodat men de
bewegingen mi eens langzaam, dan eens snel, straks weder
gematigd neemt, en dan ook het zachte (piano) nu en dan
verwisselt met het sterke (forto); het aanwassende in sterkte
met het afnemende in sterkte (crescendo en decrescendo) enz.

vr,
LI:
i-- :
C) Het Handboekje voor de Zangkunst zal een paar zoodanige liedjes
ievbtten.
(f) Zie ook hieromtrent hel TInnHbnekje.