Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
MAAT- EN ZANGOEFENINGEN. 261
I
!'t welk in liuis en school' bestendig netheid, zindelijkheid,
\orde aanschouwt, als van zelve aan deze deugden gewoon
1 wordt? dat het karakter zich daarnaar, in den regel, vormt?
j dat dit een natuurlijk gevolg is van bestendige aanschou-
wing?
Even als in het kind door het gedurig aanschouwen van
regelmatige, meetkunstige figuren en ligchamen, ongevoelig
eene neiging tot regelmatig handelen en ordelijk denken zich
ontwikkelt, zoo ook zijn maatoefeningen, die vorderen, dat
de leerlingerx in denzelfden tijd en op dezelfde ordelijke
wijze hcczelfde in denzelfden toon moeten spreken en doen,
i tot gewenning aan evengenoemde deugden en eigenschappen
hoogst nuttig.
Nuttig zijn de maatoefeningen bovendien nog, omdat zij bij
i het klassikaal onderwijs, dat ook op de Bewaarscholen nood-
wendig moet gevolgd worden, den Onderwijzer in staat
stellen, vele kinderen te gelijk met zelfbewustheid te laten
deelen in het onderwijs; omdat zij genoodzaakt worden, in
denzelfden tijd dezelfde werkzaamheid te verrigten, waarvan
zich niemand kan onttrekken, zonder opgemerkt te worden;
j waardoor alzoo het gedachteloos zien en hooren en de ver-
j schrikkelijke ledigheid worden voorgekomen, waarvan de
I ijverige Onderwijzer dagelijks zoo veel verdriet en het kind
groote schade moet ondervinden.
Wij hebben reeds gezien, dat het op de maat spreken,
' wijzen, en het uitvoeren van sommige bewegingen bij de
1 spraakoefeningen, het gevoel voor maat krachtig kunnen ont-
wikkelen. Men kan echter nog meer doen, om dit doel te
( bevorderen. De volgende aanwijzingen mogen daartoe strekken,
j 1. Het wijzen en noemen der dingen, door een enkel kind
voorgedaan, worden telkens door de geheele klasse, in den-
zelfden tijd en op dezelfde wijze, een ol meermalen herhaald.