Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 1
26O
SPRAAKOEFEXINGEN.
'iIeder plaatje bevat ruime stof tot dergelijke onderhoudin-
gen, en men behoeft hier alzoo niet verlegen om te zien
naar onderwerpen tot bevordering der verstandelijke, zede-
lijke en godsdienstige beschaving. (*)
Nog hebben wij bij dit onderwerp aan te merken, dat de
Onderwijzer inzonderheid moet letten op de gebrekkige uit-
spraak van deze of gene kleiaen, waaronder menigmaal ge-
vonden worden, die haperen in het uitspreken van deze en
gene letters. Door het kiezen van woorden, waarin zooda-
nige letters een of meermalen voorkomen en die te laten
uitspreken, of te laten zingen, worden deze gebreken ge-
makkelijk overwonnen.
Wij stappen hiermede van dit onderwerp af, dat, tegen
onzen wil, meer ruimte heeft ingenomen, dan wij aan hetzelve
eerst toedachten. Daar dit gedeelte der werkzaamheden op
eene Bewaarschool wel als het voornaamste moet beschouwd
worden, zal men het aangevoerde, hopen wij, niet als te
breedvoerig aanmerken; vooral niet, wanneer men bedenkt,
dat er bovendien nog veel ter behartiging voor den Onder-
wijzer bij deze oefeningen overblijft, zoo als uit het Hand-
boekje voor spraakoefeningen (praktisch) zal blijken.
f. Maat- en zangoefeningen,
Maatoefeningen. Aan spraakoefeningen kan men gepast
maatoefeningen verbinden. En dit is van gewigt, omdat
deze oefeningen leiden tot orde en regel, tot naauwkeurig-
heid en naauwgezetheid, vlugheid en vaardigheid naar ziel
en ligchaam. Of leert de ondervinding niet, dat een kind,
(") Bij den Boekhandelaar Schierbeek te Groningen is mede een stel
platen, zoowel voor Lagere Scholen als voor Bewaarscholen geschikt, uitge-
geven door B. Brügsma; met eene Handleiding daarnevens, waarvan zeef
veel gebruik kan worden gemaakt. l)e prijs daarvan is, ongekleurd^/"2,
gekleurd f 5,75.