Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPRAAKOEFENINGEN. 25g
Wat ziet gij hier?
De kleinen antwoorden in koor, wat zij zien. Nu breidt
de Onderwijzer met een paar woorden uit, wat onder het
plaatje staat te lezen en laat hierop volgen:
De O. Hoeveel kinderen zitten daar op de bank?
De K. Twee kinderen zitten op de bank.
De O. Wat doen die kindertjes daar op de bank?
De K. Die kindertjes lezen op de bank. -
De O. Waaruit lezen die kindertjes?
De K. Die kindertjes lezen uit een boek.
De O. Wie staat daar voor die kindertjes?
De K. Voor die kindertjes staat de moeder.
De O. Wat zegt de moeder tot die kindertjes?
De K. De moeder zegt: dat zijn lieve kindertjes.
De O. Waarom zou de moeder dat zeggen?
De K. Omdat zij zoet zijn; omdat zij leeren enz.
' Nu \unnen nog de volgende vragen gedaan worden:
Zijn het twee knaapjes, die daar op de bank zitten, (eerst
antwoordt een enkel kind, dan de geheele klasse.) Waaraan
ziet gij het, dat het eene kind een knaapje en het andere
een meisje is? Wie der kindertjes spreekt met de moeder?
Waaraan kunt gij dat zien? Wat heeft het meisje onder
de voeten? Nu iets van de moeder. Zit de moeder of staat
zij? Hoe is de moeder gekleed? Welke hand houdt zij
naar de kinderen gekeerd? Als gij te huis gehoorzaam zijt,
wat zegt dan uwe moeder? Als gij hier gehoorzaam zijt,
wat zegt meester dan van u? enz.
Zoodra een der kinderen op de vraag van den Onderwij-
zer heeft geantwoord, maakt deze uit dat antwoord een
duidelijken volzin, bevattelijk voor allen, en late dat ant-
woord in koor twee of meermalen herhalen. Deze oefenin-
gen kan men naar believen uitbreiden.