Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
258
SPRAAKOKFEXINGEN.
ft
E J
MlÜ-
uitwendige van de school en van het huis: muren, i>ensters,
vloer, zolder, goot, dak, schoorsteen enz.
6. Beschouwing der voorwerpen, die de tuin oplevert:
hoornen, bloemen, bedden, vruchten enz.
7. Beschouwing der voorwerpen, die men op weg en
straat aanschouwt: menschen, dieren, wagens, hekken, pa-
len, steenen enz.
- 8. Beschouwing der dieren, die het kind het naast om-
geven: honden, katten, hoenders, paarden, koeijen, vlie-
gen, spinnen enz,
. 9. Beschouwing der werkzaamheden van verschillende
menschen, als de werkzaamheden van vader en moeder te
huis, van den Onderwijzer in de school, van den kleerma-
ker, van den bakker, van den timmerman, van den Jenz.
10. Beschouwing van verschillende ' onderwerpen naar
prenten, die afbeeldingen van voorwerpen, voorstellingen
van handelingen bevatten, welke voor de Bewaarschool ge-
schikt zijn.
Hieromtrent zullen wij echter eenige voorbeelden dienen
te geven.
In de Bewaarschool te Groningen bezigt men daartoe on-
der anderen de plaatjes, getiteld: Kindervreugd, ojplaatjes
voor kleine teekenaars en prentenvriendjes, (*) welke men
kan opplakken, zoodat iedere voorstelling afzonderlijk aan
de kleinen kan worden vertoond. Men gebruikt deze pren-
ten op de volgende wijze. Het eerste plaatje stelt eene
moeder voor, die haar beide kinderen, een jongetje en een
meisje, op eene bank ziet zitten, bezig met lezen. Men
vraagt aan de kleinen?
C) Van R. G. Rijkens, bestaande uit 10 vellen, die ieder 9 plaatjes
en alzoo 90 versehillende voorstellingen bevatten, en voor weinige centen zijn
te verkrijgen.