Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
Sl'RAAKOEFENINGEN. 255
einde hierin eenen onderwijs- en opvoedkundigen gang te
volgen, voege men eerst bij de zelfstandige naamwoorden,
bij het onderAverp van den \o\zm, ten bijvoeglijh naamwoord,
dat het zelfstandig naamwoord nader beschrijft; dan plaatse
men bij het werkwoord een hijwoord, dat de werking wij-
zigt; nu drukt men de werking in verschillende tijden uit,
en voege vervolgens ook bij het voorwerp van den volzin
passende bijvoeglijke naamwoorden. Om dit duidelijker voor
te stellen, laten wij hier den evengenoemden volzin volgen,
'met bijvoeging van eenige bijvoeglijke naamwoorden, bij-
woorden enz., die zoo moeten uitgesproken worden, dat nu
de klem op dit dan op dat woord valle, waardoor de be-
teekenis van den zin telkens wordt gewijzigd, welke wijzi-
ging telkens moet worden verklaard.
groote at gaarne jeugdig
jonge heeft geëten gulzig groen
oude had geëten traag verdord
De bonte koe eet veel slecht gras.
witte zal eten weinig kort
gulzige zal geëten hebben langzaam lang
Men kan zulk een volzin ten dienste van zich zeiven op
een bord of op papier schrijven. Eerst neme men een bij-
voeglijk naamwoord bij het onderwerp, verklare dit woord en
vrage, of het al dan niet bij het onderwerp past, bijv.: De
gulzige koe eet gras. De volzin worde in koor uitgespro-
ken. Daarop voege men bij het werkwoord een bijwoord,
bijv.: De gulzige koe eet gaarne grVervolgens voege
men een bijvoeglijk naamwoord bij het voorwerp, bijv.: De
gulzige koe eet gaarne verdord gras. Nu verandert men
den tijd en zegge: De gulzige koe at gaarne verdord
gras. Hierop verandere men het bijvoegelijke naamwoord
voor het onderwerp en late de volzin dan weder van nieuws