Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
254 SPRAAHOEFENINGEN.
en meer woorden, altijd eene zachte opklimming tot moei-
jelijke volzinnen in het oog houdende. VVij laten hier eenige
volzinnen volgen tot een voorbeeld.
De meester neemt een kleine (laat hij Piet heeten) en laat
hem loopen. Nu vraagt hij: Wat doet Piet? het antwoord
is: Piet loopt. Deze volzin wordt in hoor, op de maat,
uitgesproken. Daarop wordt de volzin in eene vraag voor-
gesteld en men vraagt in koor, loopt Piet? en het antwoord
is: Piet loopt. Nog vraagt de Onderwijzer: fTie loopt?
en men antwoordt: Piet loopt. Verder vraagt men: Staat
of zit Piet? Het antwoord is: Piet loopt. Zoo worden
volzinnen, als: Betje zit, Mietje danst, Joost zingt. Mees-
ter ruiht, (hij houdt iets onder den neus). Meester luistert,
(hij neemt eene houding aan als of hij luisterde) enz. behandeld.
Daarop volgen volzinnen van drie woorden. Bijv., op
eenige spelende kleinen wijzende, vraagt de Onderwijzer:
Wat doen die kinderen? Het antwoord luidt: Die hinde-
ren spelen. Men vraagt ai verder: Welke hinderen spe-
len? Men antwoordt: Die hinderen spelen. De meester
vraagt: Wie spelen? De kinderen antwoorden: Die kin-
deren spelen. Men vraagt verder: fVat doen die kinde-
ren? en de kleinen antwoorden: Die hinderen spelen.
Nu volgen volzinnen van vier woorden, bijv.: De hoe
eet gras. Nadat deze volzin duidelijk is uitgesproken, vraagt
de Onderwijzer: PTie eet gras? Het antwoord is: De
koe eet gras. Hij vraagt verder: fFat eet de koe? Men
antwoordt: De hoe eet gras enz.
Daarop neme men volzinnen van woorden, bijv.: De
hoe eet gaarne gras. Behalve de evengenoemde vragen vraagt
men nu nog: Zou de koe wel gras lusten? en het antwoord
volgt: De hoe eet gaarne gras enz.
Aldus worden de volzinnen van lieverlede uitgebreid. Ten