Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
DER SCHOOLTIJDEN. J 7
«en van liefde en vrede, waarheid en regt worden op-
gewekt en in het andere uur leeren dwingen, om voldoening
te erlangen van hunne ruwe eischen en booze neigingen;
als zij in de Bewaarschool geleid worden door vriende-
lijke teregtwijzingen en zij te huis door harde — soms
onmenschelijke — kastijdingen voor nietige overtredingen
worden gestraft; als zij in het eene uur vreugdeliederen
in de zalige kinderwereld aanheffen en in het andere uur
toonen A^an smart uitgillen, of van schrik en angst de kij-
vende, razende of vechtende ouders ontvlugten en langs de
straten gaan dwalen? Dit groote kwaad moet men zooveel
mogelijk door de Bewaarscholen voorkomen, en men kan
het grootendeels, als men, in de eerste plaats, de school-
uren verlengt en het uitgestrooide zaad den langst mogelijken
stillen tijd tot ontwikkeling schenkt. Bijna overal worden
de Bewaarscholen des morgens te 9 uur geopend, en de kin-
deren A'ertoeven daarin veelal tot 13 uur. Des namiddags
ontvangen zij de kinderen gewoonlijk weder te 2 uur en be-
houden ze tot 4 a 5 uur. Wij zouden het evenwel wensche-
lijk achten, dat de Bewaarscholen, in den regel, een uur vroe-
ger begonnen, en wel te 8 ure 's morgens, althans van
de maand Maart tot November; terwijl men ze in de vier
overige maanden te 9 uur konde openstellen. In het zo-
mer-hal^aar, van Mei tot November, moest men de kin-
deren des namiddags van 2 tot 's avonds 7 uur in de school hou-
den : en in de zes overige maanden tot 6 uur, behalve in de
maanden December, Januari'} en Februari), wanneer men den
tijd van 2 uur tot aan het donker worden konde stellen. Wij
zeiden daareven: in den regel; maar achten het nogtans nood-
zakelijk, dat de Bewaarscholen, vooral in de steden, zoo
worden ingerigt, dat de ouders er hunne kinderen, des noods,
nog een uur vroeger kunnen brengen cn een uur langer
2