Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page

268 spraaHoefeningen.
der spraak, dat heet met de voornaamste klanken, de grond-
klanken der woorden. Daarop late men de medeklinkers
volgen. Zij zijn de volgende:
Verlengde enkele klanken: aa, ee, oo, uu.
Enkele klanken: a, a, é, e, i, i, ó, o, ö, ü, u, ij,
oe, eu, ie.
Tweeklanken: ei, ui, ou, au, ieu, oei.
Verlengde tweeklanken: aai, eeu, ooi, aau.
Medeklinkers: b, d, f, g, ch, h, j, k, l, m, n, p, r,
s, t, V, w, z.
Vreemde letters: c, q, x, (f)
De klanken worden, naar de orde, die hier is voorge-
schreven , krachtig nitgeproken en wel het allereerst zingen-
de, zoodat men al dadelijk met , de spraakoefeningen zang-
en maatoefeningen (waarover bij het zangonderrigt), kan
verbinden, (f)
Daar de beoefening der zangkunst het leeren zingen der
bekende toon- of notenschaal tot grondslag heeft, worden de
klanken naar die schaal, volgens de gemakkelijkste maatver-
deeling, (twee, drie, vier kwarts maat) gezongen, nu eens
^ 1| zacht (piano), dan eens sterk (forto), dan weer zeer zacht
(pianissimo); nu en dan ook eens zeer sterk (fortissimo), bij
afwisseling gezongen. (Zie het zangonderrigt)
Wanneer de kleinen hierin eenigen tijd geoefend zijn, gaat
(*) Deze behoBTen in de Bewaarseliool niet geleerd te worden. Zie overi-
gens over de uitspraak der klanken het leesonderrigt.
(f) Dat het zingen een allerl)elangrijkst middel is om de spraakorganen
en de longen te versterken, is ieder ervaren Opvoeder bekend, weshalve
men dit punt in eene Bewaarschool niet over hot hoofd mag zien. De onder-
vinding leert het, dat kinderen, die in de vier of vijf eerste levensjaren
weinig sehreijen of schreeuwen, over 't algemeen, zwakke longen en zwakke
spraakorganen behouden. Laat het den ouders dierhalve niet hinderen , wan-
neer de buren het nu en dan eens hooren, dat lij met kleinen gezegend zijn.