Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
SPKAAKOEFEMNGEN. '25l
te verwekken. Wat beteekent de schoonste rede, wanneer
de beteekenis der woorden niet wordt begrepen? (*)
Twee zaken komen alzoo bij de spraakoefeningen in aan-
merking :
1®. duidelijk tn welluidend te leeren spreken en
2®. de beteekenis der woorden te verklaren of woordver-
klaringen.
Bij het eerste punt heeft men vooral te letten op eene
zachte opklimming van het gemakkelijke tot het moeijelijke
en op eene zuivere en aangename uitspraak der woorden.
Bij het tweede op duidelijkheid en kinderlijkheid, overeen-
komstig den graad van de ontwikkelde vermogens en den
vrolijken en zinnelijken aard der kinderen. Het behoeft wel
geene opheldering, hoe de gesteldheid is van de spraakor-
ganen der kleinen, die de Bewaarschool ontvangt, noch be-
hoeven wij hier te doen opmerken, dat er oefening noodig
is, om die organen te versterken en geschikt te maken voor
eene duidelijke en aangename spraak. Ook behoeft hier niet
herinnerd te worden, hoe ellendig de spraak is, die men in
verschillende streken van ons Vaderland en vooral bij de
lagere standen in steden en in dorpen hoort, hoe veel hier
valt te beschaven.
Om in de bevordering van een en ander wel te slagen,
vange men aan met het eenvoudige, met het fondamenteie
(*) Dat zoo menige school zoo weinige goede vruchten oplevert ten opzigte
der verstandelijke en wetenschappelijke vorming, is toe te schrijven aan een
gebrekkig grondig onderwijs in de taal, in de kennis van de beteekenis der
woorden. Men denkt niet genoeg aan spraakoefeningen. Wil men zich
hiervan overtuigen, men vrage (bijv. bij het leesondenigt) eens naar den
zin van menig woord, en men zal verbaasd staan over de armoede aan be-
grippen , die hieromtrent bij de kinderen plaats grijpt. Daarom maakt me-
nige leerrede, in de platte volkstaal uitgesproken, meer indruk op het ge-
moed van eenvoudige toehoorders, dan eene sierlijke, bloemrijke rede. Hier
geldt vooral: niet hel «roord, maar de geest vericekt leven. Het woord
moet begrepen worden, als het niet te vergeefs zal zijn gesproken.
éi