Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
200 HOUDING. LIGCHAAMSKEWEGING,
verschillende andere werkzaamheden nu eens staande dan
zittende kan laten verrigten.
Wij meenen hieromtrent genoeg gezegd te hebben en gaan
over tot de beschouwing der spraahoefeningen.
e. Spraahoefeningen.
Hierdoor verstaat men die oefeningen, waardoor het kind
duidelijk en welluidend leert spreken en het gesprokene leert
verstaan. Zij behooren tot het eerste onderwijs en zijn van 't
hoogste gewigt voor de Bewaarscholen, zelfs ook voorde La-
gere Scholen. Gevoelt men de waarheid hiervan? De spraak
of de taal is het voornaamste kenmerk van 's menschen verhe-
venheid boven de dieren. Hoe armer eene taal, hoe armer
de geest. Door de taal worden de verstandelijke vermogens
van den mensch ontwikkeld en veredeld. Ieder woord geeft
voedsel aan het verstand, drukt een begrip uit of helpt dat
uitdrukken, uitbreiden, verhelderen. Zoo brengt de taal
niet alleen de verstandelijke vermogens in werking en scherpt
die op, maar zij werkt tevens ook krachtig op de veredeling
van het gemoed. Ziet, welken indruk een woord, in liefde
gesproken, op het hart eens kinds maakt; hoe een voortref-
felijk redenaar het hart van zijne hoorders weet te roe-
ren , te verheffen, te verootmoedigen, te vervullen met moed,
met zelfvertrouwen, met ijver en liefde voor alles wat waar,
goed en schoon is! Daarom, hoe minder de Ouderwijzer
zich met zijne kinderen in leerzame gesprekken inlaat, hoe
trager de ontwikkeling hunner verstandelijke vermogens toe-
neemt; gelijk ook de veredeling des gemoeds.
Maar zal de taal dat vermogen uitoefenen op des men-
schen geest, dan moet zij ook verstaan worden. Een woord,
dat men niet verstaat of leert verstaan, is en blijft slechts
een klank, die in de lucht vetdwijnt, zonder geestelijk leven