Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
HOUDING. LIGCHAAÄISBKVVEGING. ^tg
Dansen; men laat de kleinen eens vrolijk dansen, nu de
meisjes, dan de jongens, dan weer beide te zamen.
Springen; er worde vrolijk gesprongen, nu door de meis-
jes, dan door de jongens, nu op dez», dan weder op eene
andere wijze.
^ Stampen; men stampt twee, drie en meermalen, nu met
den regter, dan met den linker voet.
Hinken; er worde gehinkt, nu op den regter, dan op
den linker voet, voorwaarts, zijwaarts en achterwaarts.
Draaijen; de kleinen draaijen nu links, dan regtsom
enz.
Ook bij het noemen der kleedingstukken worden dezelve
aangewezen. Als er meisjes en knaapjes te gelijk onderwe-
zen worden, dan kan dit ook weder een aangenaam spel
geven, daar de meisjes bij afwisseling iets kunnen aanwijzen,
dat de knaapjes niet dragen en zoo omgekeerd.
Over de voorwerpen iu' de school sprekende, late men, bij
het noemen van derzelver namen, de dingen mede aanwij-
zen. Noemt men de woorden: vloer, zolder, glazen, deu-
ren, tafels, kasten enz., dadelijk wijzen al de kinderen naar
die voorwerpen.
Zoo ook bij het noemen van verschillende bijvoegelijke
naamwoorden en bijwoorden. Noemt men iets hoog, dan
verheffen de kleinen de handjes naar de hoogte. Wordt het
woordje wijd genoemd, dan spreiden de kleinen de armen
uit en houden de handjes zoover van elkander, als zij kun-
nen. Bij het woordje naauw, worden de handjes kort bij
elkander gebragt. Bij het woordje slaperig, laten de kleinen
de hoofdjes hangen en sluiten de oogjes half en half.
Bij het teekenen, de vormleer, het tellen enz., kan
men de kleinen bij afwisseling teekeningen met stokjes in het
zand op de speelplaats laten'maken; terwijl men overigens