Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
248
houding. ltgcmaamsbeweging.

spreken, die men onder de lessen kan in 't werk stellen,
om eene te langdurige rust vóór te komen en de vruchtbaar-
heid van het onderrigt te bevorderen.
Al dadelijk kan men bij het opnoemen der ligchaamsdeelen
verschillende nuttige bewegingen laten doen, welke niet al-
leen strekken, om het onderwijs te verlevendigen, maar te-
vens ook, om het eene vormende strekking te geven, en om
zich door dezelve te overtuigen, dat de leerlingen werkelijk
in de lessen deelen. Ieder deel, dat opgenoemd wordt, worde
te gelijk met de hand of den vinger aangewezen.
Bij het noemen van verschillende verrigtingen kan men
tevens de noodige aanwijzingen laten doen. Dit kan het
geval zijn bij het noemen van de volgende woorden en
honderden meer;
Hooren^ men wyst naar de ooren.
Zien^ men wijst naar de oogen,
Ridheji; men wijst naar den neus.
Smaken; men wijst naar den mond.
Voelen I men strijkt over 't geheele ligchaam.
Praten; men wijst naar den mond.
Lagchen; de kinderen moeten eens lagchen.
Zingen; er worde een liedje opgezongen.
Blazen; er worde nu eens zacht, dan sterker, nu eens
kort, dan langer geblazen.
Sissen; men sist twee^ drie en meermalen achtereen, en
dan in koor en op de maat. Verder:
Wat kan men niet al met het hoofd verrigten?
Men kan met het hoofd schudden, knikken^ draaijen;
men kan het hoofd laten hangen, verheffen, vooroi^er, ach-
terwaarts en zijwaarts bewegen,
Loopen, gaan, stappen; men loopt, stapt en gaat bij
afwisseling en make hiervan een vrolijk spel.