Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
HOUDING. LIGCHAAMSBEWEGING. 247
kleinen, staat in dezen nagenoeg gelijk met het kortwieken
van eenen vogel, die hierdoor al zijne opgeruimdheid en le-
vendigheid verliest. De kinderen werken niet meer vrij;
zij werken niet meer met genoegen, wanneer men sommige
deelen van hun ligchaam onderwerpt aan eenen dwang, die
hun last veroorzaakt. Het kind wordt er veelal lastiger door,
vooral wanneer men bestendig op iedere kleine afwijking let
en telkens met een rieten stokje gereed staat, om dien dwang
te handhaven, zoo als zulks door de Helpers veelal geschiedt,
en dit werkt zeer nadeelig op de vorming van het karakter.
Indien men er slechts voor zorgt, dat de kinderen geene
onheschaajde en voor de bevordering van den ligchamelijken
welstand nadeelige houding aannemen, dan doet men in de-
zen reeds genoeg. Waarlijk, er komen naderhand nog uren,
dagen, maanden en jaren genoeg, om de vrije ontwikkeling
van geest en ligchaam bij de jeugd tegen te werken, laten
de Bewaarscholen zich daaraan toch niet schuldig maken. (*)
Ligchaamsheweging. Op de Bewaarschool past het aller-
minst stilte en rust. Zoo dikwijls als het zonder hinder
kan geschieden, Jate men de oefeningen staande, en, als het
weder daartoe geschikt is, in de buitenlucht verrigten. Wan-
neer wij over de Gymnastiek handelen, zullen wij over de
ligchaamsbewegingen spreken, die moeten strekken tot ontwik-
keling van de ligchaamskrachten, in verband met de ver-
standelijke vorming; thans willen wij alleen van beweging
(•) Men denke hier aan het nadeel der keurslijven, naauwe kleederen ,
aan schooltijden van drie uren, aan het beknibbelen van vrije uren door
privaatlessen, aan het overdrijven van de zucht, om de arme kinderen in
weinige jaren veel te leeren en naar het ligchaam op te offeren aan kunsten
en wetenschappen (en welke nadeelcn hieruit al verder voor de zedelijkheid
voortvloeijen). Men vergunne den ledematen genoegzame beweging, het bloed
den vrijen,, snellen loop door de aderen; zoo ontwikkelt de jeugdige men-
schenplant het weligst naar geest en ligrhaam beide.