Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
i
246 HOUDING. LIGCHAAMSBEWEGING.
d. Houding, Ligchaamsheweging,
Houding, Het is in vele Bewaarscholen de gewoonte ge-
worden, de kleinen niet alleen bij de lessen, soms een uur
en langer achtereen, te laten zitten, maar men dwingt
hen daarbij dikwijls ook, om eene houding aan te nemen,
geheel in strijd met hetgene wij, omtrent dit punt, op
bladz. i4i en vervolgens, hebben gezegd. Men noemt
dit ordelijk, geregeld, lief. Wij noemen het dwaas, on-^
verstandig. Over 't algemeen brengt dat zittende leeren
weinig nut bij de kleinen te weeg, en men vergist zich zeer,
wanneer men gelooft, dat dwang in houding en wijze van
zitten, gelijk dit — onvergeeflijk genoeg — in de meeste Bewaar-
scholen m Frankrijk (ook reeds in Duitschland en Nederland)
plaats heeft, waar men hen soms een half uur en langer
achtereen laat zitten met beide handen op den rug, dat men
ook reeds in praktijk brengt bij het wandelen; terwijl men
dien dwang tevens aanwendt bij de houding der voetjes en
van het hoofd, de opmerkzaamheid der kinderen zoude
bevorderen. (*) De houding der kleinen moet bij het
onderwijs meer vrij, natuurlijk, niet gedwongen zijn. Het
vorderen van eene gedwongene, onnatuurlijke houding der
(*) Zie: CoCHiN, Manuel des Salles d* Jsile. In verschillende Bewaar-
scholen in ons land heeft men die Fransche en Belgische manieren enz., ook
de leerwijzen, reeds nagevolgd. Zij steken veelal zeer af bij de wijze van
handelen, die men in de beste Nederlandsche Bewaarscholen aantreft.
't Is jammer, dat men zich hier en daar zoo heeft laten wegslepen door
den sc7i^/^^, ten koste van een regt verstandig^ hinderlijk onderwijs. In bijna
alle geschriften over de Bewaarscholen in Frankrijk ontdekt men dc ver-
derfelijke zucht, om het hoofd der kinderen op te vullen met veelweterij;
men biedt in dit opzigt kinderen van 4 a 5 jaren dikwijls een kost aan ,
geschikt voor kinderen van acht, negen en meer jaren. Der Fransche Be-
waarscholen ontbreekt maar al te dikwijls nog de kindergeest, en wij
moeten hieromtrent ernstig waarschuwen, vermits men hier en daar zoo
geneigd is, dien geest na tc volgen.