Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
p
ZINTUIGEN EN ZINNEN. 24:1
telkens bij de opgegevene oefeningen te laten omkeeren of
de oogen te laten sluiten, dan neme men een plankje en
houde dat onder de kui van het kind 't welk men bezig
houdt, om te beletten, naar de figuren te zien. PI. IV, Fig. 24.
Alle oefeningen, die strekken, om elk kind afzonderlijk
bezig te houden, verdienen verre weg de voorkeur boven
klassikale oefeningen, waarbij men zeldzaam tot ieder kind
nederdaalt , en nog zeldzamer allen verstandelijk bezig
houdt. Om meer kinderen te gelijk in deze aangename en
opwekkende oefeningen te laten deelen, sluite men telkens
eenen kring van tien a twintig kinderen, en stelle alzoo de
kleinen in de gelegenheid, om te zien, hoe nu dit dan dat
kind zich met zijne vingertjes inspant, om de vragen van
den Onderwijzer te beantwoorden, terwijl zij dan tevens den
Onderwijzer, die binnen den kring staat, beter kunnen
verstaan, zien te regt wijzen enz.
6. De Onderwijzer neme eenige doosjes. In het eene
doe hij wat gewoon fijn zaad; in een ander wat zeezand;
in een derde een weinig gestoten zerk; in een vierde tuin-
aarde; in een vijfde wat krijtwit; in een zesde wat cicho-
rei; in een zevende wat suiker; in een achtste wat zaagsel;
in een negende wat asch enz. enz.: hij late de kleinen, op
het gevoel af, zeggen, wat zij hebben waargenomen. Hiertoe
wordt veel meer geoefendheid gevorderd.
Wie opgemerkt heeft, hoe zeer het gezigt bij zeelieden
in de verte, bij teekenaars en schilders in de verte en nabij,
bij de blinden het gehoor en het gevoel wordt geoefend, en
die weet, hoe zeer eene fijn gevoel der zintuigen werkt
op de veredeling der zinnen, en deze op de ontwikkeling der
verstandelijke vermogens, die zal ook het groot gewigt be-
seffen van de voorgedragene oefeningen, welke bovendien aan
de kleinen ook aangename bezigheden verschaffen.