Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
l6 DE VERLEXGING
(Ier huiselijke opvoeding heeft getoetst en het verhand van
verschillende zijden heeft aangewezen, die er tusschen de
huiselijke- en schoolopvoeding bestaan moet: kan het niet
moeijelijk vallen, den geest te schetsen, die iedere Bewaar-
school moet bezielen; den vorm aan te wijzen, dien zij
moet aannemen, om heilzaam te werken op de huiselijke op-
voeding en evenzeer op de lagere school. Wij willen hier
dan in het kort aanwijzen, welke uitbreiding men aan de
Bewaarschool dient te geven, als men daarvan het meest
mogelijke nut wenscht te erlangen.
Wij achten deze uitbreiding dan noodig opzigtelijk ver-
schillende punten, die wij hier zullen laten volgen met de
noodige ophelderingen.
a. Be verlenging der schooltijden.
Niets wekt voorzeker een treuriger gevoel bij de voorstan-
ders der lagere scholen op dan de overtuiging, dat de huis-
selijke opvoeding in vele gevallen telkens weder afbreekt,
wat de school opbouwt, waardoor een aanmerkelijk deel
van hare edele werkzaamheid weder geheel verloren gaat.
En waarlijk deze overtuiging, hoe gaarne men haar ook
in twijfel trekt, heeft hare duchtige gronden. Hoe weinig
goeds moet er ook van de treffendste voorbeelden en leerin-
gen, die de Bewaarschool geeft, blijven bestaan, als het
Huis in het volgende uur weder uitroeit of bederft, wat in
het vorige uur is gezaaid; als het de schoone voorbeel-
den van deugd, straks gegeven, nu verwisselt met af-
schuwelijke voorbeelden van ruwe zedeloosheid en hui-
selijke ongodsdienstigheid; als de kleinen in het eene uur
hooren en leeren bidden, en in het andere uur hoeren en
leeren vloeken; als zij in het eene uur tot het bemin-