Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
242
oefening der

boek enz., en late die bij opvolging op den grond, of wel
op de tafel of op eenen steen vallen, en vrage: wat heeft
men laten vallen? waarop viel het voorwerp? wat viel
het eerst? wat toen? wat was het derde voorwerp?
6. De Onderwijzer neemt in een doosje, of tusschen de
beide handen, twee, drie of meer knikkers, rammele daar-
mede en vrage: of men met veel of weinig knikkers ram-
melt? hoe veel men heeft? Dit is tevens een aangenaam spel.
7. Men tikke met een' sleutel, een liniaal of een stokje
nu aan dit, dan aan een ander voorwerp, en late de kinde-
ren raden, waaraan of waarop men tikte.
8. Ook kan men verschillende geldstukken op eene lei
laten vallen en dan vragen, welke stukken men liet vallen.
De reuk. Om dit zintuig te oefenen, neme men bovenal
voorwerpen, die in de verzameling worden aangetroffen.
1. Men neme dan de doosjes, waarin nagelen, peperkor-
rels, koffijboonen, muscaatnoten, tabak enz. geborgen wordt
en late dit door de kleinen, met geslotene oogen, ruiken,
om daarna te zeggen, wat men geroken heeft.
2. Hiertoe kunnen mede dienen verschillende bloemen,
vruchten, reukgevende bladeren van sommige bloemen, of
van eenige boomen, als van den beuk, van den notenboom,
den laurierboom enz.
3. Ook kunnen daartoe gebezigd worden eenige vochten,
welke in de verzameling voorkomen, waaronder eenige reuk-
waters, als: azijn, bier, olij, Keulsch reukwater enz.
4. De Onderwijzer neme hiertoe al verder eenige vruch-
ten. Ook late men bij afwisseling eens twee verschillende
vruchten gelijkelijk ruiken, als: appels, peren, pruimen,
uijen, knollen enz.
5. Men neme al verder ook dingen, die nagenoeg geen'
reuk van zich geven, als: papier, hout, leder enz.
-!t!!S