Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZINTUIGEN EN ZINNEN. 24:1
1. "VVil men te gelijk bij de opscberping van dit zintuig
werken om bet muzljkaal gehoor te ontwikkelen, dan kan
men, door middel van een muzijkinstrument, eerst twee gelijke
toonen laten hooren, die echter eerst in lengte, dan in sterk-
te, ruwheid enz. moeten verschillen. Er wordt dan gevraagd,
welke toon langer, sterker of ruwer is, de eerste of de
tweede? Ook late men twee toonen hooren, die bovendien
in nog hoogte verschillen. Zoo wordt- het onderscheiden on-
gemerkt moeijelijker. Vervolgens gaat men tot het verge-
lijken van meer toonen over. Men late ook twèe of meer
toonen op verschillenden afstand hooren, en vrage, welke
toon het naaste bij werd gegegeven?
2. Men spreke nu en dan fluisterend eenige woorden tot
de kinderen en vrage daarop, wat men gezegd heeft, Wan-
neer men hierbij vele lachverwekkende aardigheden bezigt,
wordt deze oefening zeer opwekkend voor de kleinen. Ook
late men, bij afwisseling, het een cn ander kind eens iets
toefluisteren, op eenen kort eren of grooteren afstand, zulks
geeft eene aangename afwisseling.
5. Men late op den grond, op eene tafel, of op eenen
steen, eenen knikker vallen, en vrage, terwijl de kinderen
met den rug naar den Onderwijzer zijn gekeerd, waarop
men den eersten knikker, den tweeden, den derden enz.
heeft laten vallen. Dc Onderwijzer late twee (vervolgens
drie en meer) knikkers op dezelfde plek, maar van ongelijke
hoogte, vallen, en vrage, welke knikker hooger viel, de
eerste tweede of de derde ?
4. Ook late men eens twee knikkers langs den grond
rollen, den eerste wat verder dan den tweede, en vrage:
welke knikker langer baan afliep, de eerste of de tweede?
5. Men neme verschillende bekende ligchamen, bijv., een
knikker, een kubiek, eene cent, een mesje, eene griffel, een