Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
256 OEFENING DER
men op een vel papier eene menigte huisjes van verschillende
grootte teekenen; eene menigte cirkels, vierkanten, drie-
hoeken, regte lijnen, lijnen met verschillende hogten in
grootte en getal onderscheiden; verschillende verzamelingen
van punten in vierkanten, driehoeken, cirkels vereenigd enz.
7. Ook kan de Onderwijzer voor het oog der kinderen
eenige woorden, zelfs eenige zeer kleine volzinnen, met de
lippen aanduiden, zonder dat er klanken of geluiden worden
gehoord, om de kleinen uit de beweging der lippen te lee-
ren zien, welk woord of welken volzin men bedoelt. Zoo
kan bij de klanken; aa, 00, uu, deletters: b, p, t, m, s, f;
de woorden: roepen, spelen, koekkoek, fluiten, boomen,
tafel, banken enz. de volzinnetjes: wij loopen, Piet roept,
wees stil! enz., met de lippen aanduiden.
Wij zouden hier nog een groot getal opgaven kunnen
laten volgen, doch meenen genoeg opgegeven te hebben,
om naar aanleiding van deze nog vele oefeningen uit te
denken. Alleen zij hier nog aangemerkt, dat men de kin-
deren vooral dient te oefenen, om vlug en in de verte te
leeren zien. Dat men in dezen zwak ziende kinderen met
beleid moet behandelen, en van het gezigt, vooral in de
schemering, niet te veel mag vergen, behoeft wel niet her-
innerd te worden: ook niet, dat men veel kan doen, om het
gezigt van zwakzienden te versterken, maar door te sterke
inspanning van de gezigtszenuwen ook veel kan bederven^
Bij sterk licht, vooral in helderen zonneschijn en bij helder
kunstlicht, kan men het gezigt der kinderen, door te veel
inspanning, voor geheel hun leven bederven. Eindelijk mogen
de gezigtsoefeningen, in den regel, niet te lang gerekt wor-
den, zij mogen slechts eenige minuten duren.
Het gehoor. Vele oefeningen kan men op de Bewaar-
school in het werk stellen, om ook dit zintuig te oefenen.