Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
258 OEFENING DER
c. Oefening der zintuigen en zinnen.
Het gezigt. Met de verstandsoefeningen verLinde men
tevens oefeningen ter opscherping van de zinnen en zintuigen.
Daartoe kunnen vele der voorwerpen, straks door ons opge-
geven, op eene uitnemende wijze dienen. Bij iedere oefening
worde gevraagd: waarom noemt gij dit of dat zoo? opdat
de oefeningen tevens strekken tot ontwikkeling van het oor-
deel. Om het gezigt te scherpen, bezige men, onder ande-
ren, de volgende oefeningen, die men, waar dit gepast kan
geschieden, kan wijzigen naar de orde van behandeling der
voorwerpen, welke wij even voorschreven, ten einde, zoo
veel mogelijk, eene logische orde te behouden.
1. Men neme eenige voorwerpen in een doosje, bijv.
twee of drie vogeleijeren, welke weinig van elkander in
grootte of kleur verschillen, late die zien, en doe het kind
zeggen, welke kenmerken het eene ei heeft, die aan het an-
dere niet te vinden zijn. .Men vraagt verder, welk ei de
grootste vlakken heeft? hoe veel grootere en hoe veel kleinere
vlakken dit of dat ei heeft? Wie het vlugst het getal vlak-
ken kan tellen? Wie het voor- en achtereinde van deze
en gerie eijeren kan aanwijzen? Hoe groot het getal eijertjes
is, dat men in een doosje heeft vereenigd? Deze moeten
geteld worden, terwijl men het doosje gestadig heen en
weder beweegt.
2. Zoo ook met eene hoeveelheid knikkers of pijpsteeltjes,
erwten, boonen, eenige zaadkorrels enz., welke men op eeni-
gen afstand laat zien, om het getal vlug daarvan te noemen.
Ook vraagt men bij die gelegenheid naar de grootste,
kleinste, kortste of langste voorwerpen enz.
3. De Onderwijzer voegt nu en dan ook eens eenige
verschillende soorten van zaadkorreltjes in een doosje bijeen,