Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
orde der behandeling. 257
men nu: wie kan die woorden, die ik even sprak, weder
opnoemen? Men spreekt twee, drie of meer getallen ach-
tereen uit en vraagt, Avie die getallen in dezelfde orde we-
der kan opnoemen? Men spreekt eenige woorden opeenvol-
gend uit die op elkander rijmen, hijv.: Jan, man, kan;
— boeken, koeken, doeken;,— rabbelen, babbelen, knab-
belen enz.
4. [Geheugen en verbeeldingskracht.) Men neme eenige
prenten, die opgeplakt zijn, en plaatst eerst een plaatje op
een lijstje aan den muur of aan een zwart hord voor de
kinderen. Na de kleinen het hebben bezien, moeten zij den
rug naar hetzelve keeren, en nu vraagt de onderwijzer wat
men heeft gezien, wat men daarbij al opmerkte enz. Daarop
wenden de kinderen het gezigt weder naar het bord en de
Onderwijzer plaats eene tweede prent naast de eerste. Men
handelt nu weder als met de eerste prent. Daarop volgt
eene derde prent, vervolgens eene vierde, terwijl de kin-
deren zich telkens moeten omkeeren, ten einde de prenten
in die orde op te noemen, als zij op het lijstje zijn geplaatst.
Ook verplaatse men de prentjes eens, en de kleinen moeten
dan zeggen, in welke orde zij nu voorkomen. Bij afwisse-
ling bezige men hiertoe ook voorwerpen in natura, als speel-
goed, dingen uit de verzameling van voorwerpen in den
bak; ook worden er kinderen in eene rij geplaatst enz.
Mede neme men daartoe vellen gekleurd papier, letters en
nommers, die men heeft geleerd; lijnen van verschillende
lengte en dikte, hoeken, punten enz.
Genoeg om te doen zien, hoe gemakkelijk men deze
krachten van den geest kan oefenen, en hoeveel stof men
daartoe kan bezigen. De schoone uitkomsten bekroonen het
aangename werk.