Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
a36 orde der behandeling.
ons hiervan overtuigt, zeer gemakkelijk overeenstemmig tus-
sehen die kracliten kan -worden gehragt, ten zij eene zieke-
lijke gesteldheid dit onmogelijk mogte maken. Zoo ook met
de ontwikkeling en oefening van het geheugen (woord ep
zaakgeheugen) en de verbeeldingskracht. In elke les worde
eenige minuten aan dezen heilzamen* arbeid gewijd. Niets
gaat ook gemakkelijker dan dit. De volgende teregtwijzingen
toonen het aan.
1. [Zaakgeheugen.) Zoodra een of ander onderwerp is
behandeld, herinnere men het behandelde nog eens. Men
vraagt: Wat hebt gij straks gezien? — gehoord? — ge-
voeld? — Wat heb ik daarvan gezegd? — daarbij ver-
haald? — Wat hebt gij gezegd? — Wat heeft A., B. of
C. daarvan gezegd? Wat viel daarbij voor? Welke woor-
den hebt gij straks uitgesproken? Wie kan die alle opnoe-
men? Noem gij er een, en gij, en gij. —
2. [Verbeeldingskracht.) Wij spraken gisteren over eenen
appel. Wie kan mij zeggen hoe die appel er uitzag? Was
hij klein of groot? rood, geel of groen? was hij plat? zeer
rond? langwerpig rond? Had hij ook eenen steel? —
Men neemt een der kinderen, pl.iatst die voor de overi-
gen en zegt, dat men eens goed naar de kleederen van dat
kind moet zien. Is dit geschied, dan plaatst men dat kind
achter de overigen en vraagt nu: Wat kind hebt gij gezien?
Welk doekje heeft dat kind om den hals? Welke kleur
heeft dat doekje? Welk japonnetje heeft dat kindje aan?
Hoe ziet dat kleedje er uit? Wat hebt gij er aan ge-
zien? enz. Men neemt een stuk speelgoed, laat dat eerst
bezien, daarna bedekt men het met een' doek en vraagt
wat men heeft gezien, wat men er aan zag enz.
3. [Woordgeheugen.) Men spreke eenige woorden, na-
men van dingen, van kinderen enz. voor, en duidelijk vraagt