Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
oude der behandeliisg. 255
Ziet hier eenige voorbeelden en teregtwijzingen gegeven,
die men bij de behandeling van de meeste voorwerpen kan
volgen. Dat men die hier en daar naar believen kan wijzigen
en uitbreiden naar de behoeften der kinderen, valt genoeg-
zaam in 't oog. Wij ^aven slechts eenen algemeenea weg-
wijzer: de Onderwijzer (of Onderwijzeres) zij en blijve de
bijzondere, voor de aan zijne zorg toevertrouwde kinderen;
hij dale tot dezelve neder, en diene hun zulk voedsel voor
den geest toe, als deze kan verteren en hem kan voeden.
Van de oefeningen voor het verstand mag men die voor
het geheugen en de verbeeldingskracht niet scheiden. Deze
oefeningen zijn in de Bewaarschool van niet weinig belang.
Hoe groot is de waarde van een getrouw geheugen en
van eene levendige verbeeldingskracht voor den mensch in
de zamenleving! hoe zeer wordt daardoor het levengenot
verhoogd! hoe bevorderlijk zijn zij voor de verstandelijke
ontwikkeling van den mensch en voor de vermeerdering
van kunstbeschaving en wetenschapelijke kennis! In zekeren
zin schenken zij den mensch een dubbel leven, daar hij door
hen de verloopene jaren met hun lief en leed zoo dikwijls
weder voor zijnen geest kan terugroepen, als hij zulks ver-
langt, om zich op nieuw levenswijsheid, verstandelijk ze-
delijk en wetenschappelijk genot te verschaffen. Niet bij
ieder individu is de aanleg voor een getrouw geheugen en
eene levendige verbeeldingskracht even gelukkig; maar men
dwaalt, wanneer men gelooft, dat er in de eerste jaren van
het jeugdige leven niet zeer veel kan gedaan worden, om
deze zielskrachten te ontwikkelen en te versterken. Immers
zijn bij een kind zeldzaam alle spieren overeenstemmend
in kracht; bij dit zijn deze, bij dat die spieren het krach-
tigst; doch ieder vat het, dat ook de zwakste spieren door
oefening worden versterkt, zoo dat er, gelijk de Gymnastiek