Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
EERSTE AFDEELIIVG.
OVER DE UITBREIDING, DIE DE BEWAARSCHOLEN HIER
EN DAAR BEHOEVEN.
Zullen de Bewaarscholen tot eenen waarachtigen zegen
verstrekken voor het volk, dan moet men bovenal zorgen,
dat zij naar de behoeften van de arme volksklassen worden
opgerigt. Geleerd door de ondervinding, welke ons in eene
reeks van jaren met vele gebreken in de volksopvoeding (*)
heeft bekend gemaakt en ons in staat heeft gesteld, het kaf
van het koorn te schiften, kunnen wij bij de uitbreiding
derzelve de klippen vermijden, waarop men vroeger en nog
wel bij het Lager Onderwijs schipbreuk leed. Nu men vrij
algemeen tot het bewustzijn is gekomen, wat de lagere school
moet zijn en wat zij niet moet wezen; nu men de gebreken
(*) En vooral om de strekking van het Lagere Onderwijs werden er gedurig
klagten aangeheven , die niet altijd van duchtige gronden ontbloot waren. Maar
dit kon geene verwondering baren bij den nadenkende , die den staat van het
onderwijs vóór de schoolhervorming en de verstandelijke en wetenschappelijke
beschaving der Ondei-wijzers van dien tijd, alsmede hunne geringe praktikale
bekwaamheid kent cn dan daarbij vergelijkt den staat der beschaving van het
volk, alsmede het geringe licht, dat in dien tijd over opvoedingen onderwijs
vooral in ons land door geschriften was verspreid. Immers kon toen het zoeken
naar de waarheid , die zich niet anders dan gehuld in nachtlijk duister vertoon-
de 5 geene andere gevolgen opleveren , dan dat men , na vele mistastingen en
dwaUngen , na vele beproevingen, eindelijk tot dezelve doordrong, die helaasï
nog te dikwijls met een bevooroordeolden geest en benevelde oogen in de verte
wordt gezocht, niet tegenstaande zij klaar voor de voeten ligt.