Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
orde der behandeling. 20:)
•worden vooraf aangewezen; nu volgen de deelen, de verschillen-
de regels, de sponning, de pennen enz. Zoo ook worden de
kanten, de hoeken, punten, zijden enz. aangewezen en benoemd.
De stoj. Men vraagt waaruit de lijst en de lei bestaan,
waaraan men dit kan zien enz.
De zwaarte. De kinderen moeten oordeelen, of de lei
zwaar of ligt is, of de lei zwaarder of ligter is dan een
boek, dan twee boeken? dan een ponds gewigt? Welke lei
zwaarder is, deze of gene? Hoe veel leijen wel een pond
zullen wegen? Hoe veel leijen deze of die leerling wel zou
kunnen dragen?
Ouderdom. Er wordt gevraagd: Is de lei oud of nieuw?
Waaraan ziet gij dit? Hoe ziet gij het aan de lijst? hoe
aan de lei? Welke lei zou ouder zijn, deze, die of gene?
Waaraan ziet gij zulks? Hoe ziet eene nieuwe lei er uit?
Hoe oud zou deze lei wel kunnen zijn? enz.
Waarneming door 'i gevoel. Wanneer gij de lijst voelt,
wat ontdekt gij dan? Is zij zacht? week? hard? ruw?
glad? elfen? oneffen? Wat is ruwer, gladder, effener, de
lei of dit stuk glas? of dit papier? Sluit uwe oogen en
zegt mij, wat ik u laat voelen.
Oogmerk van 't geheel. Waartoe dient de lei? Wat
doet men er mede in de school? Wat doet men er soms
mede in de huizen? Wat kan men al met de lei doen?
Waarmede schrijft men op de lei?
Toevallige eigenschappen (kenteekenen.) Zijn alle leijen
gelijk? Is deze lei volkomen gelijk aan die? Wat ziet gij
aan deze, 't geen niet aan die lei te vinden is? Is deze
schrap ook op die lei te vinden? Is deze lijst zoo wit, zoo
breed, zoo dik enz. als die? enz.
Vervaardiger, vervaardiging. Wie vervaardigen de leijen ?
Wie zou de lijst, wie de leijen maken? Waarvan wordt