Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
232 orde der behandeling.
den regter- en linker benedenhoek, in tegenover elkander
liggende hoeken enz. Ook wordt de gedaante van de lijst
beschouwd.
De grootte. Men doe zien, wat men door lengte, breedte
en dikte hebbe te verstaan. De grootte wordt vergeleken met
andere voorwerpen, bijv. met eene ruit, met een bord. Men
vraagt wat grooter is; hoe vele malen het eene grooter is
dan het andere; men neme een maatstokje van eene palm
lengte en late daarmede de lengte en breedte bepalen; dan mete
het kind dat voorwerp, waarmede de lei wordt vergeleken.
Ook late men de grootte meten, door dezelve te laten be-
spannen. Zijn alle leijen even groot, vraagt men? "Welke
lei is grooter, deze of gene? Hoeveel is deze grooter dan
die? dan gene? en meer dergelijke vragen worden er gedaan.
De Meur. Er wordt gevraagd, of er ook iets in de
school te vinden is van dezelfde kleur, als die der lijst en der
lei. Men laat die kleuren vergelijken, onderscheiden en be-
noemen, en geeft te gelijk eenig begrip van eene lichte en
donkere, van eene heldere en vuile, van eene elfene en
oneffene kleur.
De hoofddeelen. De lei bestaat uit twee hoofddeelen.
Deze worden geteld en aangewezen.
Noodzakelijke en niet noodzakelijke deelen. Is de lijst vol-
strekt noodig voor de lei? Waarom kan zij des noods
gemist worden? Hoe ziet er eene lei gewoonlijk uit, die
geen lijst heeft ? Wat ziet men wel eens om de hoeken
der leijen? Kunnen die blikjes ook gemist worden? enz. Men
laat zien, hoe die deelen in elkander zgn gevat. De ligging
der deelen wordt aangewezen enz.
De onderdeelen. Naar gelang van de vorderingen der kin-
deren worden ook de deelen der lijst aangewezen; de bui-
ten- en binnenzijde, de regter, linker, boven en benedeczijde