Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
stof voor verstandsoefeningen. 231
bevat van ben, welke iets aan de scbool schonken, met ver-
melding van de voorwerpen, die geschonken werden, (*)
b. Orde der behandeling.
Zal het onderrigt over de opgegevene voorwerpen eene op-
voedkundige strekking hebben, dan dient hetzelve ordelijk,
naar eenen onderwijskundigen leergang, gelijk wij vroeger
deden opmerken, gegeven te worden; dat is, wanneer het
geregeld is naar den ontwikkelingsgang der zielsvermogens
en de werking derzelve, zoo als die zich openbaart bij het
nadenkende kind; als het berekend is, om den leerling de
zaken zoo grondig te leeren, als de kracht der verstandelijke
vermogens van het kind dit vergunt.
Opzigtelijk de meeste voorwerpen kan men doorgaans de
volgende orde houden.
De vorm of de gedaante des voorwerps. Nemen wij
eene rekenlei tot voorbeeld, die gemakkelijk is te ontleden,
en welker zamenstel der deelen zonder moeite kan worden
begrepen.
Eerst vergelijke men de gedaante der lei met de gedaante
van een ander voorwerp dat rond is; daarop met een bord,
eene ruit enz. De vlakken en kanten worden aangewezen.
Men geeft een begrip van boven en onder, regts en links.
De punten en hoeken worden geteld, aangewezen en onder-
scheiden door de meest gevorderde kinderen. Zij worden
onderscheiden in den regter boven- en linker bovenhoek, in
C) Men heeft ons onlangs te kennen gegeven, dat er behoefte bestaat
aan eene handleiding bij het gebruik van de voorwerpen door ons straks opge-
noemd ; daar vete Onderwijzeressen verlegen staan, om over die voorwerpen
zoo te vragen, en met de kleinen te spreken, als bij een opvoedkundig onder-
wijs wordt gevorderd. Wij hebben het plan, om deze behoefte te vervullen ,
zoo veel het bestek van de Handboekjes, straks vermeld, dit zal vergunnen.
* 16