Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
25o stof voor verstandsoefeningen.
Eene afbeelding van den bovenbedoelden bak en van een
doosje, vindt men op PI. IV, Fig. i, 2 en 3.
Welligt komt bet velen moeijelijk voor, eene zoo groote
verzameling van voorwerpen voor eene Bewaarschool te
bekomen; het is nogtans gemakkelijk, om van lieverlede
hiertoe te geraken, wanneer men er slechts aan denkt,
om gepaste gelegenheden te baat te nemen. Ook behoeft
men daartoe zooveel kosten niet te besteden, als men op-
pervlakkig wel zou denken. Vele dingen kan de Onder-
wijzer of Onderwijzeres zelf, zonder kosten, aanbrengen. Vele
voorwerpen kan men ook door de kinderen zelve bekomen,
wanneer deze iets van hunne ouders voor de school verzoeken.
Gaarne ook zullen eenige goede en wel bemiddelde menschen
iets ten behoeve der school schenken, wanneer de Directie
of de Onderwijzer daarom verzoekt. Een blikslager, een
smid, een kleermaker, een korvenmaker, een winkelier,
geeft gaarne iets, als hij weet dat hij daardoor een nut-
tig en aangenaam geschenk brengt ten behoeve van de
lieve kleinen, alware het ook, omdat men verpligting aan het
een of ander lid der Directie heeft. In het voorjaar tracht
men eijeren te verzamelen; in den zomer en den herfst
vruchten; in den winter wil menig handwerksman gaarne
een ledig uur besteden, om het een of ander stuk speelgoed
te vervaardigen. Menige moeder vervaardigt gaarne een
paar kleedingstukken, om eene pop te kleeden; een boekver-
kooper bezorgt gaarne eens een prenteboek, eenige platen,
eenige soorten van papier; een schrijnwerker wil gaarne door
zijne leerjongens of knechten een tafeltje, een kabinetje of
zoo iets laten vervaardigen enz. enz.
Om het scheuken van zulke voorwerpen te bevorderen,
kan men eene lijst in de school hangen, die de namen