Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
stof voor verstandsoefeningen. 226
van de hoofddeelen: het hoofd, de romp en de ledematen
(armen en Leenen.) Nadat dezelve door het kind zijn aan-
gewezen, gaat men over tot het aanwijzen van de deelen
des hoc^fds, als: de schedel of hersenpan, het voorhoofd,
het achterhoofd, de zijden van het hoofd, de oogen enz.
Naderhand worden de deelen' van genoemde hoofddeelen
aangewezen en bij name genoemd. Ook spreekt men over
de ligging of de plaatsing der deelen; deze worden mede
aangewezen^ en genoemd. Er wordt bijv. gevraagd: waar
liggen de oogen? Het antwoord is: de oogen liggen onder
het voorhoofd, hoven de wangen, tusschen de slapen, én
de heide bovenste zijden van den neus. Ook wordt vervol-
gens gevraagd: welke deelen van het ligchaam slechts één-
maal , welke twee en meermalen aan hetzelve gevonden wor-
den. Mede wordt er gevraagd: wat men met de voornaamste
deelen verrigt. Zoo wordt gevraagd: wat men met de oogen,
met de ooren, met de handen enz. verrigt. Ook vraagt
men, hoe die verrigtingen kunnen plaats hebben, bijv.: men
kan met de oogen iets inzien, iets doorzien, iets afzien,
tegen iets opzien en zoo meer, gelijk wij in het Handboekje
duidelijk hopen aan te wijzen.
Terwijl men de kleinen nu en dan bepaalt bij de beschou-
wing van hun eigen ligchaam, neemt men bij afwisseling
ook andere voorwerpen ter behandeling. In elke Bewaarschool
behoort daarom een genoegzame voorraad van gepaste voor-
werpen aanwezig te zijn, eene verzameling van dingen, die
overvloedige stof ter behandeling tot verstandelijke en zede-
lijke beschaving kunnen opleveren. Hiertoe is noodig:
a. Een langwerpige bak, waarin eene menigte doosjes,
van spaan of wel van bordpapier, in rijen kan worden
geplaatst, ieder voorzien van eenige voorwerpen, nuttig voor
het aanschouwelijk onderwijs.