Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
stof voor verstandsoefeningen. 225
volgt, tengevolge waarvan men het aangewezen aanvangspunt
weldra met een ander verwisselt, strijdig met de natuur.
Immers ook deze leert ons, zoowel van de zijde des kinds
als van die der moeder, dat Pestalozzi wel regt had, het
kind zelf tot aanvangspunt te kiezen bij het eerste onderwijs,
zonder nog van den grooten rijkdom der stof te spreken die
liet ligchaam voor de verstandelijke vorming (en wetenschap-
pelijke) , zoowel voor het jongste kind als voor den man van
kunde en smaak, oplevert. De moeder toch spreekt het al-
lereerst met haren zuigeling over zijne handjes, voetjes, het
moet die wijzen, uitsteken, daarmede verschillende bewegin-
gen maken; het moet het mondje, het neusje, de oortjes
enz., wijzen, en is tot dit alles ook het eerst in staat. Het
doet dit ook steeds met vreugde, hoe vele malen het ook
dezelfde aanwijzingen moet herhalen; het beantwoordt door
beweging, aanwijzing, stamelen en lagchen de vragen telkens
weder met welgevallen, om aan het verlangen der moeder
en zijn' lust te voldoen. En nimmer verveelt het der lieve
moeder, zich daarmede lang bezig te houden. De ondervin-
ding leert ons alzoo dagelijks, dat dit het aanvangspunt is
voor verstandelijk onderwijs.
Wanneer het nu in dezen aan den vorm hapert (en 't
is niet tegen te spreken dat deze geheel in strijd is met den
kinderlijken geest), dan moet men dien wijzigen naar denkbe-
hoefte van het kind, en dit ligt immers niet buiten de
grenzen der mogelijkheid? Hiertoe nu wordt een goede
leertoon gevorderd, die alles verlevendigt, veraangenaamt.
Daarop moet zich trouwens de Onderwijzer (of Onderwijzeres)
eener Bewaarschool in elk ander geval toeleggen, dat hij de
leerstof, die hij heeft te gebruiken, vooral wanneer deze
droog is, door voordragt en inkleeding aangenaam make.
Bij de beschouwing van het ligchaam gaat men eerst uit