Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
Jl
NEGENDE AFDEELING.
stof voor verstandsoefeningen. orde der behande-
ling. oefening der zintuigen en zinnen. hou-
ding en ligchaamsbeweging. spraak-,
maat- en zangoefeningen.
a. Stof voor verstandsoefeningen;
In de Afdeeling, Aflevering, deelden wij onze
gedachten mede over den aard en het gewigt der verstan-
delijke vorming in het algemeen. Wij achten het onnoodig,
hier ter plaatse meer over dat onderwerp te zeggen, en zul-
len thans overgaan tot het onderrigt zelf en de stof, te
hezigen tot de verstandelijke opvoeding der kinderen.
Dat men ook hier met het gemakkelijkste dient aan te van-
gen en dan met dat wat het kind het naaste is, hehhen
wij reeds vroeger doen opmerken. En wat is den kinderen
nu het naast, en moet dus het eerst door den Onderwijzer
behandeld worden?
Pestalozzi heeft het gezegd: hij moet van den mensch —
van het kind zelf — uitgaan, 't Is zonderling, dat men
dit zelden heeft begrepen, of al begrepen hebbende, niet
overal getrouw haeft opgevolgd. Wij schrijven dit hoofd-
zakelijk toe aan den droogen en onbehagelijken vorm, waarin
Pestalozzi zijn bock der moeders schreef, die spoedig On.
derwijzcr en leerling verveelt, als men dat boek letterlijk