Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
lO INLEIDING.
voorbeelden; voor vele en velerlei harde behandelingen;
voor verveling en gebrek aan genoegzame beweging, doode-
lijk voor ziel en ligchaam. Voorts hieruit, dat de kinderen
in de Bewaarschool gewend worden aan orde y zindelijkheid,
werkzaamheidy gehoorzaamheid en beleefdheid. Mede, dat
hunne verstandelijke vermogens daarin op eene opvoedkun-
dige wijze worden ontwikkeld cn in de hartjes de zaden
van deugd en godsvrucht gestrooid. Eindelijk daaruit,
dat zij aldaar op eene gepaste wijze worden voorbereid tot
de lagere scholen en, wat nog meer beteekent, dat van uit
de Bewaarschool een betere geest wordt ovei^gebragt in de huis-
gezinnen der armen, een geest die het kenmerk draagt van lief-
de , orde, gehoorzaamheid, terwijl men menigmaal het hart der
ouders treft en beschaaft door het overbrengen van lesjes ^
versjes en liedjes, die eenen zedelijken en godsdienstigen geest
ademen.
Ten einde dit alles te kunnen bevorderen op eene opvoed-
kundige wijze, daartoe moge deze Praktische Handleiding den
regten weg helpen aanwijzen.
zetten zich er neder; de bevolking werd meer dan vijfmaal grooter, ker-
ken en scholen rezen er op , een Zendeling- cn Bijbelgenootschap werd ook
daar gesticht. Oberlins naam wordt als die van een' Engel Gods daar cn
overal uitgesproken , en overal zijn velen, ons bekend en onbekend , die
zijne voetstappen drukken.''
Volksvrienden ! dit zijn vruchten , die alleen uit den geest van bcsclia-
ving en verlichting kunnen voortkomen. Deze schepping, dit grooie werk
had OBERLiN, gelijk wij zeiden , hoofdzakelijk te danken aan de eerste op-
voeding der jeugd ook door de Bewaarscholen l