Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
222 de leervorm.
vragen op eene Bewaarschool dikwijls te pas komt, en
men daarvan goede vruchten kan erlangen bij den kwee-
keling. Nogtans moeten wij hier doen opmerken, dat het
oordeelkundig vragen in dezen geest vooral niet gemakkelijk
kan genoemd worden en dat er veel oefening wordt gevor-
derd, om dit vloeijend, ordelijk en kinderlijk te doen; waar-
om het noodig is, veel in dezen vorm en geest te hooren
vragen, voor men er zich aan waagt, dit zelf te doen.
d. Door den verbalenden of aeromatischen leervorm ver-
staan wij de mondelijke voordragt, waarbij de leerling alleen
luistert en de Onderwijzer spreekt naar zijne bevatting,
hem al verhalende of mededeelende onderrigtende.
Zien wij nu op de verschillende leervormen nog eens
terug, dan komen wij tot het gevolg, dat de aantoonende
of aanwijzende leervorm vooral te pas komt bij het aanlee-
ren van deze of gene kunstvaardigheid, als: bij het lezen
van woorden, het schrijven van letterteekenen, het teekenen
van voorwerpen enz.; dat de heuristische of zelfzoekende
leervorm vooral kan dienen ter opscherping der verstandelijke
vermogens, tot zelfdenken en zelfhandelen, tot oefening van
het geheugen en de verbeeldingskracht; dat de catechetische
of socratische leervorm niet minder aanleiding geeft tot het
ontwikkelen van oordeelkundig denken en spreken, en tevens
tot bevordiging van eene grondige kennis; terwijl de verha-
lende of acromatische leervorm, opvoedkundig aangewend,
niet alleen bevorderlijk kan zijn tot opscherping van het
verstand, maar ook en bovenal voor de zedelijke en gods-
dienstige vorming.
c. De leertoon.
Wanneer een Onderwijzer kinderlijk onderwijst; de ziels-