Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
de leervorm. 221
daardoor den leerling te leiden tot het vinden van de waarhe-
den , die hij hem wilde kenbaar maken, waarvan hij eene klare
bewustheid wilde geven; mede om hem te gelijk opmerkzaam
te maken op zijne valsche begrippen, valsche oordeelvellin-
gen , ten einde hem zijne dwalingen te doen gevoelen en te er-
kennen; alles ter bevordering van zijne zedelijke en verstande-
lijke vorming. Er bestaat dit onderscheid tusschen socratiseren
en cathechiseren: bij het socratiseren stelt de Onderwijzer
zich voor, om den leerling tot de overtuiging van deze of
gene waarheid of wetenschap te brengen, die hij zelf vooraf
niet bevroedt, noch kent of gevoelt. Het onderwerp of de
stof wordt alzoo bij het socratiseren niet opgegeven, maar
de leerling moet er naar zoeken, en de Onderwijzer leidt
hem daartoe door vragen, die men telkens gemakkehjk bij
eenig nadenken kan beantwoorden. Uit de antwoorden
daarop leidt de Onderwijzer weder andere vragen af, en
rigt deze alweder dus in, dat de leerling die antwoor-
den moet geven, welke men verlangt, om hem al nader en
nader tot het doel te brengen. Dat hij hierbij van het en-
kelvoudige tot het zamengestelde, van het deel tot het ge-
heel moet overgaan, behoeft wel niet gezegd te worden;
ook niet, dat men de vragen zoo moet inrigten, dat daar-
door het oordeel wordt opgescherpt, dat de kring van
denken en gevoelen daardoor bij den leerling wordt uitge-
breid en verhelderd, en hij alzoo zelfstandig worde gevormd.
Voor sommige onzer lezers en lezeressen zullen wij ons
welligt nog niet duidelijk genoeg uitgedrukt hebben en zou
een voorbeeld misschien niet ongepast zijn; doch daartoe
'mogen wij hier geene ruimte besteden. In de Handboekjes,
die wij na deze aflevering afzonderlijk zullen uitgeven, zullen
wij de noodige voorbeelden opgeven, waaruit men dan te-
vens zal zien, dat ook het catechiserende en socratiserende