Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
•220 de leervorm.
hij tracht daarhij dan tevens de denkkracht van den leerling
te ontwikkelen en zijne kennis te vermeerderen. Zoo vraagt
hij eerst aan den leerling, wat hij door de woorden arbeid,
verwarmt, luiheid en verarmt verstaat, en heeft hij daarvan
nog niet het regte begrip, dan tracht hij hem dat door gepas-
te vragen te doen erlangen. Vervolgens vraagt hij, of de be-
grippen van arbeid en verwarmt te vereenigen zijn; hij toetst
zijn oordeel; hij leert hem al vragende ordelijk oordeelen,
en nu brengt hij hem alzoo vragende tot het nemen van het
besluit, nl., dat de spreuk inderdaad waarheid bevat: dat
arbeid verwarmt en luiheid verarmt. Eindelijk leidt hij
den leerling, al vragende, er toe, om de leeringen, welke
daaruit af te leiden zijn, op te geven.
De Onderwijzer kan bij het catechetisch onderrigt twee
wegen bewandelen, nl.: Aea synthetischen ea Aen analytischen
weg. Den eersten weg bewandelt hij, wanneer hij van de
deelen tot het geheel overgaat, van den omslag, de bladen,
het titelblad enz., tot het boek zelf. Den anderen volgt
hij, wanneer hij van het geheel tot de deelen overgaat, dus
van het boek tot deszelfs bladen, band enz. Synthetisch heet
daarom zamenstellend; analytisch ontbindend, ontledend. Bij
het onderwijs moet men beide nu en dan afwisselen.
De Opvoeder moet deze wijze van vragen echter niet verwar-
ren met het oude catechiseren, (eigenlijk examineren) als men
dat nog op vele catechisatien en scholen volgt, volgens welke
wijze men vragen doet, om te zien, of de leerling de opgegevene
zaken wel heeft van buiten geleerd. Ook bestaat er nog eene
andere wijze van vragen, die men den Socratischen vorm
noemt. Deze vorm heeft zeer veel overeenkomst met den
catechetischen (uitlokkend vragenden) vorm, ja is in vele
opzigten daaraan gelijk. De groote wijsgeer Socrates be-
diende zich bij zijne onderrigtingen veelal van vragen, om