Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE LEERVOUM. 219
hebbe te verrigten, aan te vangen en ten einde te brengen;
hoe hij bijv. eene letter hebbe te maken, een voorwerp hebbe
na te teekenen, op welken toon hij dezen of genen volzin
moet lezen, een' toon moet zingen, en wat dies meer zij. Zij
komt in eene Bewaarschool gedurig te pas, en men dient
dan te zorgen voor duidelijkheid, naauwkeurigheid en kin-
derlijkheid.
b. De zelfzoekende wijze. Zij wordt gevolgd, wanneer men
den leerling in de gelegenheid stelt, iets zonder aanwijzing
of teregtwijzing te zoeken, uit te vinden. Men zegt, bijv.,
zie eens, of gij dit voorstel zoudt kunnen oplossen; hoe gij
het gemakkelijkst het derde deel van eene lijn kunt aanwij-
zen; welke woorden gij uit deze opgegevene letters kunt
maken enz. Volgens haar Iaat men den leerling dus aan zicli
zeiven, aan zijne eigene krachten over. Hij moet zich in-
spannen, om de opgaven zelf te beantwoorden, zelf te ver-
klaren, op te helderen, en eerst dan, wanneer de leerling
zijne krachten te vergeefs heeft beproefd, komt de Onder-
wijzer een weinig te hulp, ten einde hem zoo wat op den
weg te helpen. Zij moet, zoo het kan, in elke les in beoe-
fening worden gebragt.
c. De vragende of catechetisehe wijze is deze: men tracht
den leerling, door het doen van verschillende, onderwijskun-
dige vragen, tot het erkennen der waarheid te brengen en
hem te overtuigen, dat hetgene, wat hem werd geleerd, niet
anders dan waarheid of onwaarheid kan zijn. Men heeft
den leerling, bijv., de spreuk laten van buiten leeren:
Arheid verwarmt.
Luiheid verarmt.
Misschien vat de leerling niet alles wat in dezelve opge-
sloten is. Daarom slaat de Onderwijzer den cateehetischen
weg in, om hem de waarheid daarvan te laten gevoelen;