Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
aanschouwelijk: onderwijs. 217
ten, hoornen, Meedingstukhen enz. Dus klimme men lang-
zamerhand op tot nog moeijelijker voorwerpen en wel naar
gelang de vatbaarheid der kinderen toeneemt. Zoo ook met
geestelijke aanschouwingen. Alleen deugden en gezindheden,
die een kind kan gevoelen en door de kinderen betracht
kunnen worden, dienen door den Onderwijzer tot vorming
des harten en ontwikkeling des verstands te worden gekozen.
Blijken van gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid, hulpvaar-
digheid, mededeelzaamheid, zachtmoedigheid, wreedheid enz.
kunnen reeds voor drie- en vierjarige kleinen tot een nuttig
onderhoud verstrekken. Daarna kunnnen voorbeelden van
beleefdheid, vriendelijkheid, gedienstigheid, luiheid, vlijt,
eensgezindheid, toegevendheid enz., de noodige stof tot be-
vordering van genoemd doel opleveren. Vervolgens kunnen
ook voorbeelden van ouderliefde, broeder- en zusterliefde,
eerlijkheid, dankbaarheid, wellevendheid, voorkomendheid,
enz. enz., met nut daartoe aangewend worden. En zoo
klimme men ook hierin van het eenvoudige tot het moeije-
lijke ongemerkt op, altijd den graad der ontwikkeling naar
hart en verstand van de kinderen voor oogen houdende.
3. De Leerwijze.
Door leerwijze verstaat men in 't algemeen de wijze, die
men volgt, waarnaar men den kinderen een volledig on-
derrigt in eene kunst of wetenschap geeft. Strekt zij, om
de "leerlingen te vervullen met liefde en belangstelling voor
de stof van het onderrigt; om eene grondige kennis daarvan
te bevorderen, of eene behoorlijke kunstvaardigheid in eene
of andere kunst te doen erlangen; dient zij voorts, om
de verstandelijke vermogens ordelijk te ontwikkelen, en de
zedelijke cn godsdienstige vorming tevens te bevorderen,