Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
2i6 voornaamste punten van het
Kinderlijk kan het aanschouwelijk onderwijs alverder niet
heeten, wanneer men al te zamengestelde voorwerpen ter
aanschouwing noemt. Zou men het niet voor dwaas houden,
wanneer iemand zich uitsloofde, om het vijfjarige kind de
deelen en de werking van een horologie te verklaren of wel de
werking van een' pomp, van een spinnewiel, of ook de deelen
van een schip? Gewis niet! immers wordt hiertoe reeds een
zeer geoefend oog, worden hiervoor geoefende verstandelijke
vermoegns gevorderd, die de deelen van een geheel kunnen
ontbinden, van ieder deel een begrip kunnen vormen en
de verschillende deelen weder tot het geheel kunnen ver-
eenigen, ten einde door het verband derzelve geleid te wor-
den tot eene naauwkeurige kennis van het geheel.
4. Het aanschouwelijk onderwijs dient ongevoelig van het
enkelvoudige tot het zamengestelde, van het gemahkelijhe
tot het moeijelijke op te klimmen.
Niets is natuurlijker dan dit. Gelijk de ligchaamskrachten
van den jeugdigen mensch zich langzamerhand ontwikkelen,
onder gepaste oefening van lieverlede versterken, en, naar
evenredigheid zij in krachten toenemen, ook moeijelijker oe-
feningen vorderen, zoo is het ook gelegen met de ontwikke-
ling der zielskrachten.
Tot de ontwikkeling van het aanschouwingsvermogen (het
vermogen om door aanschouwing goede begrippen te vor-
men) bezige men allereerst eenvoudige voorwerpen, die uit
weinige deelen zijn zamengesteld, als daar zijn; verschillende
vruchten, pennen, griffels, potlooden, messen, vorken, kop-
jes, schoteltjes, leijen enz. Daarop kieze men voorwerpen
die wat meer zamengesteld zijn, als tafels, banken, boeken,
hoeden, petten, potten en pannen, bloemen enz. Vervolgens
neme men nog al moeijelijker voorwerpen, als dieren, kas-