Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
mmm^mmm
AANSCHOUWELIJK ONDERWIJS. 2o7
anderzms, geen goed begrip han erlangen. lieeringen of
vertellingen als deze: ik heb een reus gezien van zeven voe-
ten lengte; eenen toren van vierhonderd voeten hoogte;
eene gracht van tien ellen breedte; de arke van Noach
was 3oo ellen lang; Amsterdam telt meer dan 200,000 in-
woners; er wonen in ons land bij de drie milioenen men-
schen; de landbouwer is de nuttigste man in de maat-
schappij; de inrigting van een horologie is zeer kunstig;
Kaïn heeft uit nijdigheid zijnen vromen broeder Habel ver-
moord; een vrek is gek; het goud is zwaarder dan lood; door
blaauw en geel te vermengen krijgen wij groen; eer is meer
waard dan goud; de wever weeft van linnengaren linnen; de
bierbrouwer brouwt van koren bier, — en duizende leerin-
gen meer, die zoo dikwijls over de lippen van Onder-
wijzers en Onderwijzeressen komen, behooren niet tot het
gebied van vier- of vijQarige kleinen. (*) Hoe zal men toch
de kinderen van dit alles een duidelijk begrip kunnen ge-
ven ? Wij hebben ook meermalen gezien, dat een Onderwij-
zer pogingen in 'twerk stelde, om een vijfjarig kind iets door
getallen te verduidelijken; maar heeft men dan niet door de
ondervinding geleerd, dat een kind van vijfjaren, in den
regel, naauwelijks in staat is, om eene duidelijke voorstelling
van 10 of 20 te kunnen erlangen? met andere woorden,
dat het eene hoeveelheid van tien^ twintig, voorwerpen kan
vereenigen tot het begrip van 10 of 20? Wat moet men
dan van iemand denken, die met vier- of vijfjarige kleinen
spreekt over getallen van 5o, 60, 100 ja duizenden?
(*) Men leide hieruit de dwaasheid af, van zulke kinderen te bepalen bij
geschiedenissen en zalcen, die voor jongelingen en jongedochters geschikt zijn ,
in plaats van voor vier- en vijfjarige kleinen. Mogte men in vele Bewaar-
scholen toch ophouden, hieromtrent de inrigting derzelve in een allerbespot-
telijkst daglicht te stellen! In Nederland moet men zulke dwalingen niet
kunnen opmerken.
* 1 A