Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
2i4 voornaamste punten van het
dig, goed, vriendelijk, aangenaam, vrolijk, eenvoudig, dui-
delijk, sprekend, overtuigend zijn enz.
Wil men een paar voorteelden ? Een schoone appel verwekt
eene dubbelde opmerkzaamheid, gelijk ook andere smakelijke
vruchten, welke bovendien ook krachtig op de zedelijke
vorming kunnen werken, wanneer men daarmede de begeer-
lijkheid der kleinen onderdrukt, door dezelve eenige dagen
achtereen ter aanschouwing in de school te plaatsen. Eene
levende duif, een jong katje, een aardig hondje, een jong
bokje, eene schitterende bloem in een glas water, of liever
in een pot met aarde, een lief stuk speelgoed, een mooije
plaat, die eene of andere deugd voorstelt, als het medelijden,
eene trouwe liulpe, eene vrolijke werkzaamheid, vriendelijk-
heid en wat dies meer zij, zijn bovenal bij het eerste aan-
schouwelijk onderwijs te verkiezen.
Alles, wat voor het bevattingsvermogen der kleinen of te
moeijelijk is, om het doel van het geheel of der deelen te
vatten, of wat te zamengesteld is en waarvan men geen dui-
delijk begrip kan erlangen, behoort niet tot de stof voor
kinderlijk onderwijs. Zoo zal men bijv. niet opvoedkundig
handelen, wanneer men de aandacht der kleinen in eene stad
wil bepalen bij een' ploeg, egge, seis, of wel bij landelijke
werkzaamheden, als: ploegen, eggen, zaaijen, maaijen. Ook
niet, wanneer men voor de kleinen afbeeldingen kiest van
voorwerpen of zaken, welke zij tot dusver niet in natuur
konden aanschouwen, als daar zijn van vreemde dieren,
van stoomwagens, stoomschepen, van wijnoogsten, mijnwer-
ken, van militaire en scheepswerkzaamheden en honderden
dingen en zaken meer. Evenmin kan het doelmatig geacht
worden, als men voorstellingen van lengte, uitgebreidheid,
zwaarte, hoeveelheid, geaardheid, enz. enz. wil geven,
waarvan een kind, uithoofde zijner geringe ervaring als