Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
aanschouwelijk onderwijs. 2o7
zorge, dat zij dat, wat zij moeten beschouwen, duidelijk,
en afzonderlijk kunnen waarnemen, en met onverdeelde aan-
dacht kunnen aanschouwen.
Tot het bevorderen van duidelijke aanschouwingen worden
steeds al de zintuigen gebezigd, die daartoe kunnen mede-
werken. Voorwerpen, welke door meer dan een zintuig
kunnen waargenomen worden, moet men ook door die zin-
tuigen laten aanschouwen. Om bijv. een kind een juist be-
grip van een perzik te geven, zoude men vooreerst daartoe
het gezigt dienen te bezigen. Men maakt hetzelve opmerk-
zaam op den vorm (gedaante en grootte), de kleur en de
innerlijke gesteldheid van dezelve. Daarop zoude men hier-
toe den reuk kunnen gebruiken; vervolgens den smaak en
eindelijk het gevoel, om over de zachtheid, weekheid, de
zwaarte enz. te kunnen oordeelen.
3. Het aanschouwelijk onderwijs dient kinderlijk te zijn.
Kinderlijk kan men het noemen, wanneer men zulke voor-
werpen ter aanschouwing kiest, die aantrekkelijk zijn voor
het oog der kleinen. Dat zijn vooral dezulken, waarmede
zij gaarne spelen; die zij nagenoeg dagelijks in hunne woon-
plaats kunnen zien en hun door een of meer zintuigen een
aangenaam genot verschaffen. Ook zulke voorwerpen, waar-
voor zij ontzag en vrees hebben, of waaromtrent zij wel groote
nieuwsgierigheid koesteren, kunnen voordeelig voor de verstan-
delijke vorming worden, als men slechts dezulken vermijdt,
welke het teedere hart der kleinen kunnen kwetsen, wegens der-
zelver wreedheid, boosheid, afschuw en wat dies meer zij. Het
jeugdige kind toch dient, op enkele uitzonderingen na, be-
stendig datgene te aanschouwen, wat den zin voor het ware,
goede en schoone bij hetzelve kan ontwikkelen cn beschaven.
De voorbeelden moeten aldus, zooveel mogelijk, rein, onschul-