Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
212 voornaamste punten van het
men, dit verstaat zich, slechts alleen hij de hoofddeelen te
bepalen. Met de meergevorderden gaat men vervolgens tot
de duidelijkste onderdeelen over, zoo ongemerkt voortgaande,
van het gemakkelijke tot het meer moeijelijke, naarmate de
vatbaarheid der leerlingen dit gedoogt.
Meerdere punten zulleu wij straks bij een te geven voor-
beeld laten volgen.
2. Voorts moet het aanschouwelijk onderwijs duidelijk zijn,
als het aan zijn doel zal beantwoorden. Onduidelijke voorwer-
pen of afbeeldingen kunnen geene klare voorstellingen geven.
Ingeval van gebrek aan voorwerpen in natura, moet men
krachtig geteekende afbeeldingen nemen, groot genoeg, om
op eenigen afstand duidelijk gezien te kunnen worden. Zal
het onderwijs duidelijk zijn, dan moet een kind in het eerst
nimmer meer dan slechts e'e'n voorwerp in eens aanschouwen,
wil men althans door hetzelve zijne geheele aandacht tot
hetzelve trekken. Hoe grooter het getal voorwerpen is, dat
het kind in eens aanschouwt, hoe meer de dandacht wordt
verdeeld en afgetrokken van dat voorwerp, 't welk voor
eene nadere beschouwing moet dienen.
Men bedenke bij het eerste aanschouwelijk onderwijs voor-
al, dat het er niet op aankomt, om de kinderen in de ge-
legenheid te stellen in korten tijd eene groote menigte be-
grippen te doen erlangen; want de ondervinding leert het,
dat de indrukken van de voorwerpen op het aanschouwings-
vermogen niet anders dan zeer flaauw en onvolledig kunnen
zijn, als men te veel in eens laat aanschouwen, en dat die
indrukken gewoonlijk ook zeer spoedig weder verdwijnen.
Daarom kunnen flaauwe en onvolkomene begrippen den geest
geen voordeel aanbrengen, daar zij te spoedig weder door
andere aanschouwingen worden verdrongen. Wat men dier-
halve den kinderen ook ter beschouwing moge geven, men