Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
voornaamste punten van enz, 211
Dit kan men tevoideren:
a. door de kleinen in de gelegenheid te stellen dezelve
met den vinger in de lucht of in het zand na te bootsen;
h. door den vorm voor aller oogen met krachtige lijnen
op het zwarte bord na te teekenen en de kleinen opmerk-
zaam te maken op de rigting der lijnen, die de grenzen der
vlakken beschrijven;
c, door de kinderen bekend te maken met de eerste be-
ginselen der vormleer, welker beginselen leeren, om verschil-
lende lijnen en hoeken te noemen en van elkander te onder-
scheiden; en
d. door den vorm van het eene voorwerp te vergelijken
met dien van andere voorwerpen, die daarmede meer of
min overeenkomen.
Ordelijk en dus onderwijskundig zal het aanschouwelijk
onderwijs al verder zijn, wanneer men de aandacht der
kleinen daarna bepaalt bij de Meur der voorwerpen. Naast
den vorm toch maakt de kleur derzelve den meesten indruk
op het aanschouwingsvermogen der kinderen. Den kleinen
moet daarom eenig begrip gegeven worden van de belang-
rijkste kleuren, althans van de hoofdkleuren. Heeft het deze
door vergelijking en onderscheiding leeren kennen, dan zal
het beeld, dat het voorwerp in de kinderziel voorstelt,
hierdoor te duidelijker en kiachtiger worden, omdat ook de
kleur een voornaam herkenningsteeken der voorwerpen is.
Ordelijk zal eindelijk het aanschouwelijk onderwijs zijn,
als men eerst de hoofddeelen, daarna de hoofdonderdeelen
cn eindelijk de deelen hiervan — wij willen hier niet verder
gaan — leert kennen en onderscheiden, waardoor men dan
tevens ook het geheugen en de verbeeldingskracht te gemoet
komt in het getrouw opvatten en behouden van het voor-
werp , dat het kind zal leeren. De jongste kinderen behoort