Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
310 de gevolgen van het enz.
wijs in 't oog houden, — wij herhalen het —, dat de dui-
delijkste beschrijvingen veelal tot heldere aanschouwingen
staan, als de schijn tot het wezen. Vergelijke men slechts
de beschrijving van eene stad met het aanschouwen der stad
zelve. Eene enkele aanschouwing zal ons meer en beter
kennis van dezelve verschaffen dan vele beschrijvingen. En
hoe veel indruk maakt de wetenschap op de jeugdige ziel,
die de krachten bezit, om haar te vatten en te bearbeiden! (*)
0. De voornaamste punten, welke men bij het geven van
, aanschouwelijk ondersvijs moet in 't oog houden, als
het de gewenschte gevolgen zal opleveren.
Zal het aanschouwelijk onderwijs de gewenschte gevolgen
opleveren, dan behoort hetzelve te zijn: ordelijk, duidelijk,
kinderlijk, en het moet ongevoelig van het enkelvoudige tot
het zamengestelde, van het gemakkelijke tot het moeijelijke
opklimmen.
1. Ordelijk of ook onderwijskundig behoort het aanschou-
welijk onderwijs te zijn. Dat zal het worden, wanneer men
de aandacht der kleinen eerst bij den vorm, de gedaante der
voorwerpen bepaalt. Door den vorm der voorwerpen naauw-
keuriger in 't oog te vatten, leert men dezelve het allereerst
van elkander onderscheiden, en dus het eerst kennen. De
vorm maakt ook den krachtigsten indruk op het aanschou-
wingsvermogen van den mensch en vooral van het kind;
daarom moet de Onderwijzer bovenal zorgen, dat dezelve
klaar, duidelijk door het oog opgevat worde.
C) Wie omtrent het verstandig onderwijs enz. onze gedachten breedvoe-
riger wil vernemen, verwijzen wij naar eene Verhandeling^ voorkoraenJe
in het Gron. Tijdschrift voor Onderwijzers, jaargang 1838, No. 1, 2, 5 en 4.