Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
aanschouwelijk onderwijs. 2o7
schaving dan het aanschouwelijk onderwijs. Naarmate het
verstand wordt versterkt en de begrippen in helderheid toe-
nemen, naar dat het oordeel fijner begint te werken en de
geest alles gemakkelijker leert doorgronden, scheiden en
vereenigen, naarmate de rede zich meer en meer verheft,
het geheugen getrouwer werkt, de verbeeldingskracht leven-
diger wordt, naar die mate leert ook de jeugdige mensch
de deugd beter en gemakkelijker van de ondeugd onderschei-
den en de gevolgen van het goede en kwade berekenen, en
hoe juister en levendiger hij zich die gevolgen kan voorstel-
len, hoe beter hij het kenmerkende van alles wat waart
goed en schoon is door zijne eigene krachten kan onder-
scheiden en gevoelen, hoe aangenamer en gemakkelijker hem
het volgen van het goede en het vlieden van het kwade
wordt bij de ontwikkeling van eene behoorlijke wilskracht.
Zoo wordt het ook den Opvoeder gemakkelijker gemaakt, om
de kinderen door het aanschouwen van vruchten, bloemen,
dieren enz. op te leiden tot de grootheid en liefde van God,
den Heer van al het geschapene.
7. Bovendien legt het aanschouwelijk onderwijs den grond
voor eene gewenschte wetenschappelijke vorming. Welk
eene rijke voorraadschuur schenkt het hem voor zijnen geest,
wanneer hij tot de jaren is gekomen, waarin hij stof behoeft
voor zijne wetenschappelijke beschaving! Van duizende voor-
werpen moge men het kind in zijne leerjaren iets verhalen, laten
lezen, zonder aanschouwelijk onderwijs zal slechts een zeer
gering gedeelte daarvan door het geheugen volkomen bewaard
blijven, en slechts in eene geringe mate zullen de verstan-
delijke vermogens daardoor ontwikkelen; doch door een aan-
schouwelijk onderwijs blijven de meeste begrippen het ei-
gendom des kinds. Men kan het niet genoeg bij het onder-