Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
2o8 de gevolgen van het
oorzaken opklimt; waardoor hij van het stoffelijke tot het
beschouwen van het onstoffelijke overgaat; waardoor hij de
aardsche belangen van den mensch aan de aarde overlaat
en zich tracht te verheffen tot de hoogste zedelijke volko-
menheid.
Ook het geheugen wordt daardoor zeer voordeelig geoe-
fend; want alles wat het kind met het oog des verstands
aanschouwt, maakt een veel dieperen indruk op zijne ziel,
dan dat wat hij werktuigelijk waarneemt. Hoe duidelijker
de aanschouwingen zijn, hoe gemakkelijker het ook den geest
valt, het geleerde te bewaren en zich weder te herinneren.
Dit is dus een belangrijk middel, om het geheugen, zonder
hetzelve te vermoeijen, te versterken, vooral wanneer men
daarbij niet verzuimt, het aangename met het nuttige te
vereenigen. Bovendien de natuur van den jeugdigen mensch
leidt daarhenen, dat hij alles gaarne aanschouwt, wat hij
moet leeren. Hiervan moet de Opvoeder dus partij trekken,
daar de indrukken te getrouwer door het geheugen bewaard
worden, naar evenredigheid het verstand daarbij meer werk-
zaam was.
En hoe zeer wordt hierdoor eindelijk de verheeldingsh'acht
opgewekt en versterkt! Dit vermogen, waardoor wij ons
de voorwerpen, welke wij eens aanschouwden, weder even
klaar voor den geest kunnen terugbrengen, als wij dezelve
eens waarnamen, verlevendigt en versterkt het geheugen,
stelt den mensch in staat, om de eens verkregene indrukken
wederom naar verkiezen aan het oordeel te onderwerpen,
met andere te vergelijken, en zoodoende zijne kennis meer
en meer uit te breiden, te volmaken en zijnen geest te be-
schaven.
6. Maar niets werkt ook krachtiger op de zedelijke be-