Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
aanschouwelijk onderwijs. 2o7
5. Zonder een aanschouwelijk onderwijs kan er aan geene
doelmatige ontwikkeling der zielsvermogens, als van het ver-
stand, het oordeel, de rede, het geheugen en de verbeel-
dingskracht enz. gedacht worden. Wij willen dit duidelijk
zoeken te maken.
Bij het aanschouwelijk onderwijs tracht men het kind
een goed hegrip van de dingen te geven, die het ziet, hoort,
ruikt, smaakt of gevoelt. Men leert te dien einde het kind
niet alleen de deelen kennen van een voorwerp, bijv. van
een huis, en het gebruik, dat daarvan wordt gemaakt;
maar leert hem ook het eene voorwerp van het andere,
bijv. den hond van een paard of een varken, ja zelfs den
eenen hond van den anderen, den poedel bijv, van den
bulhond enz. onderscheiden. Te dien einde laat men het kind
daarvan de algemeene en bijzondere kenmerken kennen; bijv,;
de hond is een dier: waarom? Een wormpje is ook een
dier, een vischje ook. De hond is een viervoetig dier.
Het vischje ook? Het paard ook? ' Een poedel is een
hond, een windhond is ook een hond. ïVat onderscheid
bestaat er evenwel tusschen beide? enz. Door het verge-
lijken en onderscheiden der begrippen bevordert men de ont-
wikkeling van 't verstand en oordeel-, want men oefent beide
hierdoor. Het verstand scherpt de zinnen op, en door het
vergelijken en onderscheiden der dingen leert men oordeelen.
Men oordeelt, wanneer men onderzoekt, of deze of die ken*
merken ook aan het een of ander voorwerp kunnen aanwezig
zijn. Men oordeelt, waarom men dit dier eenen windhond,
dat eenen bulhond noemt, enz.
Wanneer het verstand en oordeel aldus worden ontwik-
keld, dan legt men hierdoor tevens den grond tot eene voor-
deelige ontwikkeling der rede; het vermogen van den mensch,
waardoor hij van de uitwerking der dingen tot derzelver