Boekgegevens
Titel: De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Auteur: Rijkens, Roelof Gerrit
Uitgave: Leeuwarden: Suringar, 1845-1846
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 676 E 47
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204659
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Kleuteronderwijs, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De bewaarschool: praktische handleiding, ten dienste van hen, die bewaarscholen wenschen op te rigten en daarin werkzaam moeten zijn
Vorige scan Volgende scanScanned page
2o6 de gevolgen van het
wordt opgescherpt. Door verstandige aanschouwingen wordt
de geest van het kind ook bestendig krachtiger en tevens ge-
schikter, om door het gezigt, gehoor, den reuh, den smaak
en het gevoel de dingen en derzelver eigenschappen grondig
en vlug te leeren kennen. Hierdoor worden alzoo de verstan-
delijke vermogens al meer en meer opgewekt en geschikter,
om naderhand duidelijke begrippen te vormen. Gij begrijpt
dit gemakkelijk. Hoe meer ik toch mijne handen en armen
gebruik, om bijv. den tuin te bearbeiden, hoe meer mijne
krachten zullen toenemen, en hoe hebbelijker en vlugger ik
dit werk zal leeren verrigten. Zoo ook met den geest. Dit
zijn almede gevolgen van het aanschouwelijk onderwijs, die
niet minder zwaar wegen bij de opvoeding.
3. Maar dit is het niet alleen, wat wij toejuichen, als
heerlijke gevolgen van het aanschouwelijk onderwijs; door
hetzelve wordt in het kind eene neiging, om zijnen geest
te beschaven, opgewekt, ontwikkeld en versterkt, die door
geheel zijn volgend leven allervoordeeligst blijft werken op
zijne geestelijke vorming. De zucht naar wetenschap is de
levensbron voor de verstandelijke, wetenschappelijke, zede-
lijke en godsdienstige beschaving van den mensch. Zonder
dien geest blijft hij veelal onverschillig voor zijn hoogere en
hoogste belangen en het naast aan het redeloos dier gelijk.
4, En dan wordt door dit onderwijs de geest van opmerk-
zaamheid zeer opgewekt. Het oog leert vlugger en scher-
per zien wat buiten het kind omgaat, het oor leert alles
spoediger en naauwkeuriger waarnemen; geen zin of hij is
op zijnen post bij de werkzaamheden van den geest, en deze
wint hierdoor van lieverlede in veelzijdige beschaving.